Start Historia Історія

Nowiny

Historia Łemkowskiej Watry

Rozproszonych przed ponad półwieczem na cztery strony świata autochtonicznych mieszkańców Łemkowszczyzny Rusinów-Ukraińców miało nie być. Mieli roztopić się w morzu większości. To z ich przeogromnej tęsknoty za górską Ojczystą Ziemią zrodziła się idea organizowania Łemkowskiej Watry. Od miejscowości Czarna, przez Hańczową i Bartne Watra szukała swego miejsca, by znaleźć go ostatecznie w Zdyni.

Począwszy od kilkuset – pierwsza – aż po tysiące – obecna – sprowadza na ojczystą ziemię kilka pokoleń Łemków, dla których najcenniejszą i niezastąpioną jest ich Ojcowizna. 
Na trzy dni na skrawek Łemkowszczyzny powraca życie, z jego własną, niepowtarzalną atmosferą. Wieczorem przy wielu płonących ogniskach rozmowom, wspomnieniom, opowieściom i wspólnemu śpiewaniu nie ma końca. Własna tożsamość zachowywana w sercu na obczyźnie, nierzadko ukrywana, tu wśród tak wielu rodaków z całego niemal świata normalnieje i dochodzi do głosu.

Archiwalne programy "Łemkowskiej Watry" w Zdyni:

-Program 2010 r. PL UA

-Program 2011 r. PL UA

-Program 2012 r. PL UA

-Program 2013 r. PL UA


Historia Łemkowskich Watr — album
Історія Лемківских ватр — книжка

Album do pobrania w formacie PDF, po kliknięciu w okładkę.

Okładka albumu


Listy powitalne i gratulacyjne do organizatorów i uczestników XXX. Łemkowskiej Watry w Zdyni


Watra w artykułach prasowych