Pin-Up пин ап

Projekt artystyczno-badawczy Łemków portret własny — grupa reprezentacyjna Łemków sprzed akcji Wisła oraz współczesnych.

Łemkami, jako jednolitą genetycznie grupą etniczną szczególnie interesowali się etnografowie i antropolodzy, jak również hitlerowscy naukowcy. Zdjęcia archiwalne, prezentowane w planowanej publikacji pochodzić będą z archiwum Rodziny Łopacińskich. Zostały wykonane w miejscowości Wysowa w Beskidzie Niskim przed 1947 rokiem. Łemkowie fotografowali się, mając świadomość własnej odrębności — i być może — przeczuwając swe późniejsze losy. Do archiwalnego wyboru zostaną dołączone zdjęcia współczesnych Łemków wykonane przez nas w trakcie edycji Łemkowskiej Watry w Zdyni.