Ważną rolą Łemkowskiej Watry w Zdyni jest reprezentowanie interesów rozproszonych po całej Polsce oraz za granicą Łemków. Dlatego też Watra stała się platformą do prowadzenie dialogu między trzema państwami: Polską, Ukrainą oraz Słowacją. Obecność na Łemkowskiej Watrze polityków, przedstawicieli administracji państwowej, liderów łemkowskich i ukraińskich organizacji pozarządowych wpływa na budowanie dobrosąsiedzkich relacji miedzy narodami.

Dotychczas unikalny wymiar Święta Kultury Łemkowskiej w Zdyni podkreśliły wizyty wielu osobistości, m.in.: Marszałka Senatu RP Alicji Grześkowiak, Marszałka Sejmu Macieja Płażyńskiego, Szefowej Gabinetu Prezydenta RP Elżbiety Jakubiak, posła Jacka Kuronia, Prezesa NIK Lecha Kaczyńskiego, Wiceministra Kultury RP Stefana Starczewskiego, Wiceministra Kultury i Turystyki Ukrainy Olgi Bencz, Dyrektora Departamentu Wyznań Rel. oraz Mniejszości Nar. i Etn. MSWiA Zbigniewa Filipkowskiego, Ambasadora Ukrainy w RP Ołeksandra Mocyka, Konsula Generalnego Ukrainy w Krakowie Mychajła Brodowycza, Wojewody Małopolskiego Stanisława Kracika, Wicemarszałka Województwa Małopolskiego Witolda Śmiałka oraz reżysera i senatora Kazimierza Kutza.

Jubileuszową XXV Łemkowską Watrę w 2007 r. zaszczycił swą obecnością Prezydent Ukrainy Wiktor Juszczenko wraz z rodziną.

Do uczestników Watry przemawiali hierarchowie grekokatoliccy i prawosławni, m.in.: J.E. kyr Iwan, Metropolita przemysko-warszawski UHKC, ś.p. J.E. kyr Adam, arcybiskup przemysko-nowosądecki PAKP, J.E. kyr Jewhen, Metropolita przemysko-warszawski UHKC, J.E. kyr Wolodymyr, biskup wrocławsko-gdański UHKc, J.E. kyr Pajisij, biskup gorlicko-przemyski PAKP.

Trzydniową Watrę odwiedzają również przedstawiciele środowisk naukowych, twórczych, intelektualiści, m.in.:

 • Profesorowie: Janusz Rieger, Włodzimierz Mokry, Bohdan Osadczuk, Rościsław Żerelik, Andrzej Ksenicz, Michał Łesiów, Jan Kryliwski, Bazyli Nazaruk, Hubert Izdebski, Stanisław Jakubczyk, Bogusław Frańczuk, Bogusław Krasnopolski, Józef Wojnarowski, Michał du Vall, Jan Pisuliński, Bogdan Halczak, Roman Drozd, Mirosłav Sopoliga, Mykola Muszynka.
 • Literaci: Jurij Andruchowycz, Andrzej Stasiuk, Lidia Stefanowska, Paweł Laufer, Stanisław Łubieński, Paweł Smoleński, Bartłomiej Kuraś, Martin Pollack.

Corocznie gośćmi Łemkowskiej Watry są liderzy organizacji łemkowskich w Polsce oraz z diaspory w: Kanadzie, USA, Niemczech, Słowacji, Serbii, Chorwacji, Ukrainy oraz przyjaciele i ludzie dobrej woli z kraju i zagranicy.

Do tej pory Honorowy Patronat nad „Łemkowską Watrą” w Zdyni objęli:

 • w roku 2005 — Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski oraz Prezydent Ukrainy Leonid Kuczma;
 • w roku 2006 — Wojewoda Małopolski Witold Kochan;
 • w roku 2007 — Wojewoda Małopolski Maciej Klima;
 • w roku 2008 — Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Nawara;
 • w roku 2009 — Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński oraz Prezydent Słowacji Ivan Gasparowic;
 • w roku 2010 — Wojewoda Małopolski Stanisław Kracik;
 • w roku 2011 — Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek;
 • w roku 2012 — Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski oraz Prezydent Ukrainy Wiktor Janukowycz;
 • w roku 2013 — Wojewoda Małopolski Jerzy Miller;
 • w roku 2014 — Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP Małgorzata Omilanowska oraz Minister Kultury Ukrainy Jewhen Nyszczuk;
 • w roku 2015 — Minister Spraw Zagranicznych RP Grzegorz Schetyna oraz Minister Spraw Zagranicznych Ukrainy Pawło Klimkin;
 • w roku 2016 — Wojewoda Małopolski Józef Pilch;
 • w roku 2017 — Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda;
 • w roku 2018 — Rzecznik Praw Obywatelskich.