Ważną rolą Łemkowskiej Watry w Zdyni jest reprezentowanie interesów rozproszonych po całej Polsce oraz za granicą Łemków. Dlatego też Watra stała się platformą do prowadzenie dialogu między trzema państwami: Polską, Ukrainą oraz Słowacją. Obecność na Łemkowskiej Watrze polityków…

Ważną rolą Łemkowskiej Watry w Zdyni jest reprezentowanie interesów rozproszonych po całej Polsce oraz za granicą Łemków. Dlatego też Watra stała się platformą do prowadzenie dialogu między trzema państwami: Polską, Ukrainą oraz Słowacją. Obecność na Łemkowskiej Watrze polityków, przedstawicieli administracji państwowej, liderów łemkowskich i ukraińskich organizacji pozarządowych wpływa na budowanie dobrosąsiedzkich relacji miedzy narodami.

Dotychczas unikalny wymiar Święta Kultury Łemkowskiej w Zdyni podkreśliły wizyty wielu osobistości, m.in.: Marszałka Senatu RP Alicji Grześkowiak, Marszałka Sejmu Macieja Płażyńskiego, Szefowej Gabinetu Prezydenta RP Elżbiety Jakubiak, posła Jacka Kuronia, Prezesa NIK Lecha Kaczyńskiego, Wiceministra Kultury RP Stefana Starczewskiego, Wiceministra Kultury i Turystyki Ukrainy Olgi Bencz, Dyrektora Departamentu Wyznań Rel. oraz Mniejszości Nar. i Etn. MSWiA Zbigniewa Filipkowskiego, Ambasadora Ukrainy w RP Ołeksandra Mocyka, Konsula Generalnego Ukrainy w Krakowie Mychajła Brodowycza, Wojewody Małopolskiego Stanisława Kracika, Wicemarszałka Województwa Małopolskiego Witolda Śmiałka oraz reżysera i senatora Kazimierza Kutza.

Jubileuszową XXV Łemkowską Watrę w 2007 r. zaszczycił swą obecnością Prezydent Ukrainy Wiktor Juszczenko wraz z rodziną.

Do uczestników Watry przemawiali hierarchowie grekokatoliccy i prawosławni, m.in.: J.E. kyr Iwan, Metropolita przemysko-warszawski UHKC, ś.p. J.E. kyr Adam, arcybiskup przemysko-nowosądecki PAKP, J.E. kyr Jewhen, Metropolita przemysko-warszawski UHKC, J.E. kyr Wolodymyr, biskup wrocławsko-gdański UHKc, J.E. kyr Pajisij, biskup gorlicko-przemyski PAKP.

Trzydniową Watrę odwiedzają również przedstawiciele środowisk naukowych, twórczych, intelektualiści, m.in.:

Corocznie gośćmi Łemkowskiej Watry są liderzy organizacji łemkowskich w Polsce oraz z diaspory w: Kanadzie, USA, Niemczech, Słowacji, Serbii, Chorwacji, Ukrainy oraz przyjaciele i ludzie dobrej woli z kraju i zagranicy.

Do tej pory Honorowy Patronat nad „Łemkowską Watrą” w Zdyni objęli: