ORGANIZATOR

ZREALIZOWANO DZIĘKI DOTACJI MINISTRA MSWiA

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

PARTNERZY

PATRONATY MEDIALNE