Drewutnia gra utwory inspirowane tradycyjną muzyką Ziem II Rzeczpospolitej, a zwłaszcza muzyką terenów, gdzie stykały się i przenikały różne kultury i tradycje. Zjednoczyły ich, pochodzących z różnych krańców Polski, wspólne fascynacje muzyczne, ale także niepowtarzalny klimat Ziemi Lubelskiej, na której postanowili osiąść i na której – pośród lasów, wody i pól, miast, miasteczek i wsi – znalazło się miejsce na siedzibę zespołu.

Celem Kapeli jest przybliżanie współczesnemu odbiorcy dawnych pieśni i piosenek ludowych we własnej interpretacji. Starają się wiernie zachować tekst i melodie utworów oraz – stosując dostępne instrumentarium – oddać w pełni ich nastrój.

Instrumentarium zespołu tworzą instrumenty obecne w polskiej muzyce ludowej, jak akordeon, bęben, skrzypce, klarnet, tamburyn, mandolina, mandola, jak i inne, wykorzystywane w muzyce regionów, z których kultury czerpiemy – ukraińskie sopiłki, bałałajki, domra, huculski bęben, słowackie dudy czy fujara.