Święto Kultury Łemkowskiej „Łemkowska Watra” w Zdyni jest największym i najbardziej rozpoznawalnym wydarzeniem kulturalnym społeczności łemkowskiej. Wypracowana przez lata marka festiwalu ugruntowała znaczenie przedsięwzięcia jako jednej z największych międzynarodowych imprez artystycznych Regionu Karpat oraz Polski. Watra co roku gromadzi od 6-10 tysięcy osób, mieszkańców Beskidu Niskiego, gości i turystów z kraju oraz z zagranicy m.in. z: Kanady, Ukrainy, Słowacji, USA, Chorwacji, Serbii, Węgier, Austrii. Trwające trzy dni wydarzenie posiada charakter cykliczny i jest to swoistego rodzaju połączenie tradycji kulturowych ze współczesną formą rekreacji. Watrze towarzyszą obchody rocznicowe, Łemkowska Spartakiada, wystawy, konkursy, pokazy tradycyjnych rzemiosł. Na scenie zdyńskiego amfiteatru występuje kilkuset wykonawców muzyki ludowej, rockowej, folkowej, jazzowej oraz różnych teatralizowanych form scenicznych. Jednym ze stałych elementów wydarzenia jest prezentacja karpackich tradycji naftowych w oparciu o doświadczenia maziarzy rodem ze wsi Łosie. Co równie ważne, unikalny wymiar naszego święta podkreślają wizyty osobistości świata kultury i polityki.

„Łemkowska Watra” to również czas wzajemnego dialogu międzykulturowego o wymiarze transgranicznym w trójkącie Polska-Słowacja-Ukraina. Stwarza to okazję do wymiany myśli na rzecz dobrosąsiedzkich relacji, a przede wszystkim zrozumienia specyfiki naszej kultury oraz historii.
Łemkowska Watra w Zdyni została w 2007 r. wyróżniona przez Kapitułę Konkursu Pro Publico Bono za Najlepsze dzieło Obywatelskie.

Łemkowska Watra niesie z sobą przede wszystkim bardzo ważną misję. Integruje nas wszystkich, potomków akcji „Wisła” rozsypanych po całej Polsce i świecie, właśnie tu na skrawku Ziemi naszych Pradziadów.
Ognisko, które jest rozpalane w lipcu powinno przetrwać w sercach aż do następnego roku. To swoisty kalendarz w życiu każdego Łemka. Rok liczony od lipca do lipca, od Watry do Watry.

Łemkowską Watrę wspiera wiele ludzi dobrej woli, swą radą, pomocą i życzliwością. Każdemu z osobna pragniemy bardzo serdecznie za to podziękować!

Jak mówią słowa piosenki:
„To je ta, jedyna, pid nebom twoja Zemlia”
Łemkowska Watra w Zdyni.