38 Лемківска ватра в Ждині 17-19.07.2020

Маме мотузок до Ждині!

Дійсніст, в якій жиєме, змінятся з великом динаміком, а некотри понятя і явища приймают нови значиня. Чи зме тому ради чи ні, річи котри били реальнима і приступнима для наших змислів, што раз то частіше переносятся до віртуального сьвіта. Тогорічна ватра перший раз тіж така буде.

При допомозі телевізийних образів штуриме Вас помедже прекрасни краєвиди Лемківщини. Розпалиме ритуальну ватру, зас створиме простір сентиментальних звуків і традиційной лемківской мелодії. Побесідуєме о тім, што важливе для нашой громади, адже того рока сьвяткуєме 125 років од дня народжиня Епіфанія Дровняка – Никифора. Віртуальним чином посмотрите до кожного куточка, який мате нагоду одвідити будучи на ватряним полі. Всядиль зрихтували зме дашто для Вас. Буде багато сучасних музичних трендів, стріч і конкурсів.

Не годни зме збератися до купи, але будме разом! Стрінемеся в єднім місци і о єднім часі. Будеме транслювати для Вас – прямо зо Ждині.

Хочеме одповісти на многи питаня, яки ставляте нам в зв’язку з можливістю особистой участи в Лемківскій ватрі того рока. На превеликий жаль, з огляду на епідемію і пов’язани з ньом закони – не буде такой можливости. В часі ватри на території фестівалю будут лем артисти, спеціялисти од камеруваня і обслуга фестівалю. Ціла інфраструктура нашого фестівалю не буде діяла.