Виконавці
Ансамбль Надія бив оснований в 2008 році. Лідером групи є Андрий Кайфаш.  Музика, яку грают є мішанином ріжних жанрів – [...]
Початки Гаразду то 2015 рік, коли то гурт бив заснований при українским ліцею в Ґурові Ілавецкім. Нині група працює найчастіше [...]
Go_A в модерний спосіб реінтерпретує українский фольклор в електронним звучаню. Назва ансамблю то два слова: «Go» яке означає «рух» і [...]
Члени «Фоґаша» зійшлися в 2017 в Свиднику. П’ятьох гудаків об’єдналося довкола спільного залюбуваня – фольклору і традиції. Працюют як незалежний [...]
Перша думка про свою капелю явилася в голові Марка Калиняка в 2013 році, а юж початком 2014 рока Алеґро веселило [...]
Капеля Сивого – Горлиці (Польща) Капеля Сивого створена з нестримной дяки до музикуваня і плеканя музичних традицій Карпат. Члени мают [...]
Гилля – Лігниця (Польща) Гилля то поєднаня електроніки з етнічнима мотивами з самих джерел. Ансабмль як інспірацію ставлят собі музику [...]
Грдза – Пряшів (Словаччина) Експресивни голоси, найкращи інструменталісти і майстерно спрацювани твори, яки вміло поєднуют старе з новим. Грдзу знают [...]
Даґадана - ансамбль альтернативной музики - Познань (Польща) Юж веце як 13 років барз вдало поєднує елементи польской і українской [...]
Дулярови Братя – Горлиці (Польща) Польско-лемківска група заснована в  2006 році в Низким Бескиді – магічной країні лемків і поґужан. [...]