38. Лемківска ватра в Ждини 19–21.07.2019 рок

До співпраці просиме ансамблі народни, фольклористични, фолькови, хори, співацки групи, солистів і вшелеяки інчи музични групи, яки презентуют пісню і музику традиційну або інспірувану лемківским фольклором. Ниже поміщаме формуляр зголошиння, просиме зповнийте го і пошлийте на приписану адресу. Організатор застерігає собі право до співпраці з вибранима виконавцями.

Файлі:

Ankieta zgłoszeniowa na 38. Łemkowską Watrę w Zdyni