Motywem przewodnim 42. Łemkowskiej Watry będą tradycje pasterskie górali karpackich. Pasterstwo w Karpatach to nie tylko wypas, to także wieloaspektowa aktywizacja różnych sfer ludzkiej działalności. Wyroby uzyskane z hodowli zwierząt oraz handel nimi, stały się siłą napędową rozwoju karpackich wsi. Sezonowe wypasy w naturalny sposób kształtowały krajobraz. Dzisiaj, zarastające pastwiska i hale stanowią cenny przykład dawnego krajobrazu kulturowego.

Co pozostało nam dzisiaj z tych tradycji? Czy woła nas zew Karpat? Natury?

Dawniej świętem wszystkich pastuchów były Zielone Świątki. Obchodzono je podobnie jak sobótki, paląc ogniska, śpiewając i ucztując.

Naszym świętem będzie watra (ognisko), nazwa spotykana szczególnie w Karpatach. Tak jak dawniej, rozpalenie watry będzie miało na celu przywołanie pamięci o ludziach, którzy odeszli, wspominanie dawnych czasów, obudzenie poczucia wspólnoty, przywołanie tradycji czy zwołanie sąsiadów.

Planując Watrę chcemy wykorzystać wszystkie elementy kulturowe tradycji pasterskiej, takie jak dawne zajęcia gospodarskie, pokaz serów, pokaz strojów ludowych górali karpackich, strzelanie z bicza, pokaz pasterskich instrumentów muzycznych oraz pokaz redyku karpackiego. Postaramy się ukazać wszystkie aspekty związane z rolą mężczyzny — Łemka w kulturze, tradycji i współczesności. Zaprezentujemy też innych górali karpackich z Polski, Słowacji i Ukrainy.

Zrobimy Watrę na wypasie!