Pomysł na Serenczę zrodził się jeszcze w ubiegłym stuleciu, w 1997r. w umysłach łemkowskiej triady: Romana Korbicza, Piotra Kwoki i Mirosława Trochanowskiego. Położyli oni podwaliny pod to co dziś nazywamy Serencza – po prostu Szczęście (jest to archaizm karpacki używany jeszcze m.in. w płn. Słowacji). Głową artystyczną zespołu był i jest Mirek Bogoń. Obecny charakter ich muzyki jest wypadkową różnych gustów. Oczywiście nadal pozostaje trzon, którym jest dany temat ludowy, jednak można usłyszeć do pewnego stopnia wpływy muzyki tradycyjnej z wielu rejonów świata. Jest to m.in. muzyka latynoska, irlandzka, polska (i szerzej – słowiańska), afrykańska czy arabska. Pojawiają się też elementy reggae, jazzu, muzyki klasycznej. Serencza na swoim koncie kilka programów nagranych dla Telewizji Polskiej i Polskiego Radia. W 2004 roku nagraliśmy naszą pierwszą (i nie jedyną!) płytę pt. „Pid Obłaczkom”.