Kontakt

Zjednoczenie Łemków

Zarząd Główny

ul. Jagiełły 2

38-300 Gorlice

tel/fax. 18 35 32 906

www: lemkounion.pl

e-mail: lemkounion@poczta.onet.pl

NIP 738-14-34-198

Rach.bank.PEKAO S.A. O/Gorlice nr:83-1240-5110-1111-0000-5207-8745