ĽH Verbunk w dzisiejszym kształcie powstawał przez wiele lat jako grupa muzyków grających w zespołach ludowych z terenów Preszowszczyzny. Dzięki współpracy z zespołami ludowymi członkowie ĽH Verbunk mogą poszczycić się wieloma doświadczeniami zebranymi podczas występów w kraju i zagranicą. Na nazwę wybrali tradycyjny męski taniec opowiadający o poborze do wojska – verbunk.