HISTORIA
2016, MTV 24 2016, RTVG 2015, Radio RDN Małopolska 2015, Polskie Radio Rzeszów 2015, MTV 24 2014, Wysowa TV 2003, [...]
https://youtu.be/cjBN5fsjbUg
https://youtu.be/h4qStLGCBPo
https://youtu.be/ced2yaVrQ7o
https://youtu.be/2DlanfUfqtY