Партнери

Організатор
Почесний патронат
Речник громадяньских прав
ZREALIZOWANO DZIĘKI DOTACJI MINISTRA MSWiA
MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH UKRAINY
DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
PROJEKT ZREALIZOWANY PRZY WSPARCIU FINANSOWYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
Партнери
XXIV Łemkowska Spartakiada
Медіа-патронат