Projekt „Łemków portret własny”

Projekt artystyczno-badawczy „Łemków portret własny” – (grupa reprezentacyjna Łemków sprzed Akcji „Wisła” oraz współczesnych).

Łemkami, jako jednolitą genetycznie grupą etniczną szczególnie interesowali się etnografowie i antropolodzy, jak również hitlerowscy naukowcy. Zdjęcia archiwalne, prezentowane w planowanej publikacji pochodzić będą z archiwum Rodziny Łopacińskich. Zostały wykonane w miejscowości Wysowa w Beskidzie Niskim przed 1947 rokiem. Łemkowie fotografowali się, mając świadomość własnej odrębności – i być może – przeczuwając swe późniejsze losy. Do archiwalnego wyboru zostaną dołączone zdjęcia współczesnych Łemków wykonane przez nas w trakcie nadchodzącej edycji Łemkowskiej Watry w Zdyni.