Start Nasi Goście Наші Гості

Nasi goście

Watrę wspiera wiele ludzi dobrej woli swą radą, pomocą i życzliwością.

Dotychczas unikalny wymiar Święta Kultury Łemkowskiej w Zdyni podkreśliły wizyty wielu osobistości, m.in. Marszałka Senatu RP Alicji Grześkowiak, Marszałka Sejmu Macieja Płażyńskiego, Szefowej Gabinetu Prezydenta RP Elżbiety Jakubiak, posła Jacka Kuronia, Prezesa NIK Lecha Kaczyńskiego, Wiceministra Kultury RP Stefana Starczewskiego, Wiceministra Kultury i Turystyki Ukrainy Olgi Bencz, Dyrektora Departamentu Wyznań Rel. oraz Mniejszości Nar. i Etn. MSWiA Zbigniewa Filipkowskiego, Ambasadora Ukrainy w RP Ołeksandra Mocyka, Konsula Generalnego Ukrainy w Krakowie Mychajła Brodowycza, Wojewody Małopolskiego Stanisława Kracika, Wicemarszałka Województwa Małopolskiego Witolda Śmiałka oraz reżysera i senatora Kazimierza Kutza.

Jubileuszową XXV Łemkowską Watrę w 2007 r. zaszczycił swą obecnością Prezydent Ukrainy Wiktor Juszczenko wraz z rodziną.

Do uczestników Watry przemawiali hierarchowie grekokatoliccy i prawosławni, m.in.: Arcybiskup Adam Ordynariusz Prawosławnej Diecezji Przemysko-Nowosądeckiej, Biskup Wrocławsko-Gdański Włodzimierz Juszczak, Metropolita Przemysko-Warszawski Abp Jan Martyniak, Biskup Gorlicki Paisjusz.

Trzydniową Watrę odwiedzają również przedstawiciele środowisk naukowych, twórczych, intelektualiści, m.in.:

Profesorowie:
Janusz Rieger, Włodzimierz Mokry, Bohdan Osadczuk, Rościsław Żerelik, Andrzej Ksenicz, Michał Łesiów, Jan Kryliwski, Bazyli Nazaruk, Hubert Izdebski, Stanisław Jakubczyk, Bogusław Frańczuk, Bogusław Krasnopolski, Józef Wojnarowski, Michał du Vall, Jan Pisuliński, Bogdan Halczak, Roman Drozd, Mirosłav Sopoliga, Mykola Muszynka.
Literaci:
Jurij Andruchowycz, Andrzej Stasiuk, Lidia Stefanowska, Paweł Laufer, Stanisław Łubieński, Paweł Smoleński, Bartłomiej Kuraś, Martin Pollack, Eugeniusz Misiło.

Corocznie gośćmi Watry są liderzy organizacji łemkowskich z diaspory w Kanadzie, USA, Niemczech, Słowacji, Serbii, Chorwacji, Ukrainy oraz przyjaciele i ludzie dobrej woli z kraju i zagranicy.

Do tej pory Honorowy Patronat nad "Łemkowską Watrą" w Zdyni objęli:

w roku 2005 Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski oraz Prezydent Ukrainy Leonid Kuczma

w roku 2006 Wojewoda Małopolski Witold Kochan

w roku 2007 Wojewoda Małopolski Maciej Klima

w roku 2008 Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Nawara

w roku 2009 Prezydent RP Lech Kaczyński oraz Prezydent Słowacji Ivan Gasparowic.

w roku 2010 Wojewoda Małopolski Stanisław Kracik

w roku 2011 Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek

w roku 2012 Prezydent RP Bronisław Komorowski oraz Prezydent Ukrainy Wiktor Janukowycz