Start Program 2016 Програма 2016

Програма / Program 2016:


Program spotkań naukowo-literackich

 


 

Miss Łemkowyny 2016

 


 

Program XXII Łemkowskiej Spartakiady


Ждиньска мобілізація — 
затягний ся лемківским повітрям!
XXXIV Лемківска ватра

 

Медже 22 а 24 липця лемки світа и вшитки любителі Лемківщини свою увагу скєруют на ждиньску сцену. И зас напевно каждий найде дашто для себе. Як шторока, не бракне доброй музики, науково-літературних дебат, спортивних змагань. Не забили-зме тіж о наймолодших, на котрих жде програма “Ватрочки”. Ту на проспекті “Lemko Street” гвойдете тіж в климат “Майстерні”, богатой в презентації традицийних рідних ремесел. Будете близко люди науки и культури, и што характерне для Ватри, познате інчих люди, и зас зийдете ся зо знайомима.

А тото вшитко під ріжноманітну музичну ноту, бо сцену здомінуют преріжни музични стилі. Виступлят для Вас, сміли в своїх інтерпретаціях, музики: “Надії” зо Шпротави, “The Dollars Brothers Band” з Горлиц и “Lemko Tower” зо Стрільців Краєньских. “Клуб 46” з Вроцлава запросит вшитких нас до святкуваня свойого ювілею. З південной сторони Карпат для любители цимбалів прибудут народни музики “Сосна” зо Сабінова, а руснацки хіти в клубових інтерпретаціях вкаже “Еста” зо Зубного. Сметанку на конец злижеме за справом львівского “Joroho Kloca”, што не годен вписати ся в загальні прийняти схеми.

 

На XXXIV ждиньскій сцені виступлят:

- лемківский фольклор представлят, м.ін.: Ансамбль пісні и танцю „Лемковина” зо Львова, хор „Пасторала” з Жаблю (Сербія), Ансамбль пісні и танцю „Ослав’яни” з Мокрого, Тріо „Тріода” з Тернополя, хор „Зор’я” з Устя Руского, фольклорний ансамбль „Студенька” з Калуша, фольклорний ансамбль „Розтока” з Рудной, вокальний колектив “Яворина” з Монастириск, народни музики „Бетяри” з Мукачева, хор „Роса” з Устя Руского, хор „Калина” з Індїї (Сербія),

- медже нима дитячи: „Лемко-Тауер junior” зо Стрільців Краєньских, ансамбль народного танцю "Калина" з Калникова, фольклорний колектив „Лемківский перстеник” з Гладишева, фольклорний колектив „Лемчатко” з Калуша, тріо бандуристок "Зоряниця" зо Львова,

- в програмі Лемківской ватри виступлят тіж: Ансамбль пісні и танцю „Петро Кузьмяк” з Нового Орагова (Сербія), вокально-хореографічний ансамбль “Галичина” зо Львова, танцювальний ансамбль „Горицвіт” - IV ЛО в Лігници, вокальний гурт “Крайка” з Перемишля, театральна група “Розмай” з Решова (Словаччина), Ансамбль народной пісні "Вельмегурт" з Кракова, танцювальний ансамбль „Полуничка” зо Львова,

- а тіж солісти и музики, м.ін.: Ганна Чеберенчик зо Львова, Любов Малярска-Гойсак з Монастириск, Оксана Гаромова и Марія Хомова зо Словаччини, родинний гурт “Братя Ґерекови” зо Свидника, Ансамбль “Сестри Бочневич” з Пшемкова.

На "Lemko-Street"

  • В програмі літературно-поетичной палатки и не лем:

 

“Депортації українців з Польщи до УРСР в роках 1944-46 в світлі чехословацких джерел” на базі книжки “Obce pogranicze 1945-46” - спітканя з проф. Богданом Гальчаком.

“Еліти Лемківщини по І світовій війні и їхні діла: Република Команецка а Република Фльориньска 1918-1920” - спітканя з Богданом Гуком.

5 поглядів, 27 років діяльности Об’єднання лемків. Спітканя з Федором Ґочом, Васильом Шлянтом, Олександром Маслейом, Штефаном Гладиком, Емільом Гойсаком .

Музичний фольклор в лемківскій обрядовости – спітканя з Мартом Грабан-Бутрин.

Велика війна лемків 1914-1918 — спітканя з доктором наук Петром Шлянтом.

  • · Ватрочка для наймолодших

Ватру супроводят тіж:

XXII Лемківска спартакіада

Змаганя з пилами, косами чи повереслами

Простір для молодих лемківских подруж "Моя Родина"

З’їзд абсольвентів гурту “Ромен” та „Клуб 46” з Вроцлава

в хижи и перед хижом

  • Виставки:

„Деревляни церкви в Польских и Україньских Карпатах” - Національний Інститут Спадщини – Відділ Краків,

Виставки документів и фотографії з архіву Об’єднання лемків, м.ін. “Лемки на Сході України”

Виставка малярских робіт Штефана Телепа

Артистична акція “Лемків автопортрет” - сфотографуй ся  частина ІІІ. Презентація фото з 2014 рока.

 


 

Żdyńska mobilizacja — 
zaciągnij się łemkowskim klimatem! 
XXXIV Łemkowska Watra


 

Od 22 do 24 lipca uwaga Łemków z całego świata oraz wszystkich sympatyków Łemkowszczyzny skupi się na żdyńskim amfiteatrze. Podczas tegorocznej Watry każdy znajdzie coś dla siebie. Jak co roku nie zabraknie dobrej muzyki, spotkań naukowo-literackich, jak również zmagań sportowych. Nie zapomnieliśmy także o najmłodszych, dla których na legendarnej „Lemko Street”  przygotowaliśmy program „Watroczki”. Dalej na Alei wejdziecie w klimat „Majsterni” bogatej w pokazy dawnego łemkowskiego rzemiosła. Będziecie mogli obcować z ciekawymi ludźmi nauki i kultury oraz to co dla Watry najważniejsze – poznawać się i biesiadować ze znajomymi z całego świata.

A to wszystko przy akompaniamencie różnorodnej muzyki. Na scenie zatrzęsienie gatunków i styli muzycznych! Wystąpią dla Was odważnie interpretujące łemkowską muzykę: „Nadija” ze Szprotawy, „The Dollars Brothers Band” z Gorlic i „Lemko Tower” ze Strzelec Krajeńskich. „Klub 46” z Wrocławia zaprosi wszystkich do świętowania swojego jubileuszu. Z południowych stoków Karpat dla wielbicieli tradycyjnej muzyki cymbałowej przybędzie LH Sosna z Sabinowa (Słowacja), a rusnackie hity w interpretacji klubowej zaprezentuje Esta z Zubnego (Słowacja). A na deser zostawiliśmy wymykający się wszelkim schematom „Joryj Kłoc” ze Lwowa.

Na żdyńskiej scenie wystąpią między innymi:

- rodzimą kulturę łemkowską zaprezentują, m.in. zespół pieśni i tańca „Łemkowyna” ze Lwowa, chór „Pastorała” z Żabajl (Serbia), zespół pieśni i tańca „Osławiany” z Mokrego, trio „Trioda” z Tarnopola, chór „Zoria” z Uścia Gorlickiego, zespół folklorystyczny „Studeńka” z Kałusza, zespół folklorystyczny „Roztoka” z Rudnej, zespół wokalny „Jaworyna” z Monastyrysk (Ukraina), kapela ludowa „Betiary” z Mukaczewa (Ukraina), chór „Rosa” z Uścia Gorlickiego, сhór „Kałyna” z Indiji (Serbia),

- w tym zespoły dziecięce, m.in: „Lemko-Tower junior” ze Strzelec Krajeńskich, zespół tańca ludowego "Kałyna" z Kalnikowa, zespół folklorystyczny „Łemkiwskyj Perstenyk” z Gładyszowa, zespół folklorystyczny „Łemczatko” z Kałusza, trio bandurzystek „Zorianycia” ze Lwowa,

- program Łemkowskiej Watry zaszczycą również: zespół pieśni i tańca "Petro Kuźmiak" z Nowego Orahowa (Serbia), zespół wokalno-choreograficzny „Hałyczyna” ze Lwowa, zespół taneczny „Horycwit” - IV LO w Legnicy, zespół wokalny „Krajka” z Przemyśla, formacja teatralna „Rozmaj” z Reszova (Słowacja), zespół folklorystyczny „Welmehurt” z Krakowa, zespół taneczny „Połunyczka” ze Lwowa,

- a także soliści i muzycy, m.in: Hanna Czeberenczyk ze Lwowa, Lubow Malarska-Hojsak z Monastyrysk, Oksana Haromowa i Maria Chomowa z Reszova, zespół rodzinny „Bratia Gerekowy” ze Svidnika, zespół „Sestry Bocznewycz” z Przemkowa

Na Lemko-Street"

W programie spotkań naukowo-literackich m.in.:

„Wysiedlanie ludności ukraińskiej z Polski do USRR w latach 1944-1946 w świetle źródeł czechosłowackich” w oparciu o książkę “Obce pogranicze 1945 – 1946” – spotkanie z prof. Bohdanem  Halczakiem

Elity Łemkowszczyzny po I wojnie światowej i ich dzieła: Republika Komaniecka wobec Republiki Floryńskiej 1918-1920 – spotkanie z Bohdanem Hukiem

5 wizji, 27 lat działalności Zjednoczenia Łemków. Spotkanie z  Teodorem Goczem, Wacławem Szlantą, Aleksandrem Maslejem, Stefanem Hładykiem, Emilem Hojsakiem.

Folklor muzyczny w obrzędowości Łemków – spotkanie z Martą Graban-Butryn

Wielka wojna Łemków 1914 – 1918 - spotkanie z dr hab. Piotrem Szlantą

  • IX Watroczka – program dla najmłodszych watrowiczów

Ponadto imprezie towarzyszą:

XXII. Łemkowska Spartakiada

Konkursy sprawnościowe

Konkurs Moja Rodyna dla młodych łemkowskich małżeństw

Zjazd absolwentów zespołu Romen i Klub 46 z Wrocławia

W łemkowskiej chyży oraz galerii plenerowej

  • Wystawy:

„Drewniane cerkwie w polskim i ukraińskim regionie Karpat” - wystawa udostępniona przez Narodowy Instytut Dziedzictwa - Oddział Kraków,

Wystawy dokumentów i zdjęć z archiwum Zjednoczenia Łemków, m.in. „Łemkowie na Ukrainie Wschodniej”

Wystawa malarstwa Stefana Telepa

Akcja artystyczna „Łemków portret własny” zachowaj tradycje zrób sobie zdjęcie cz. III. Prezentacja fotografii powstałych w ramach akcji w 2014 r.